Myanmar Customs Department

Export

Import

Transit

Passengers

Other Porcedures

eService

Contact & Suggestion

Useful Links

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈဆီသို႔

04/05/2017

ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္သည့္ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘဝ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔၊ တစ္စထက္တစ္စ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိရာ ေကာင္းမြန္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားတုိးတက္ျမင့္မားလာၿပီး 'ေရျမင့္ၾကာတင့္' ဆုိသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံ၏ဂုဏ္ျဒပ္လည္း ပိုမိုဝင့္ထည္ခုိင္မာလာမည္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရးအရာကိစၥအရပ္ရပ္ကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံ၏ယႏၲရားမ်ားျဖစ္ေသာ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား တုိးတက္ျမင့္မားေရး သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ 'တက္ၾကြအားသြန္ႏုိင္င့့ံဝန္၌' အခန္းက႑တစ္ခုအျဖစ္ စီစဥ္တင္ျပ လိုက္ပါသည္။
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း - ေအာင္ႏုိင္(သတင္းစဥ္)
ဓာတ္ပံု - ေအးသန္း (သတင္းစဥ္)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ဖြြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိေသာ္လည္း အခြန္အခမ်ား ေလလြင့္ဆံုးရႈံးေနျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာျခင္း၊ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ မူဝါဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိရာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ 'တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစီမံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး'သည္လည္း ျမင္သာထင္ရွားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္-
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း
(စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန)
တရားမဝင္ ကုန္စည္တင္သြင္းေရာင္းဝယ္မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အမ်ားႀကီး နစ္နာမႈရွိတယ္ဆိုတာ အထူးေျပာစရာမလိုပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြန္ဘ႑ာေငြေတြ၊ သာမန္အေနအထားမွာ ေျမာက္ျမား စြာ ဆံုး႐ႈံးေနတယ္။ တင္သြင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္း ေတြကလည္းပဲ ျပည္တြင္း မွာရွိတဲ့ စားသံုးသူ ျပည္သူလူထု ေတြအားလံုး စားသံုးဖို႔မသင့္တဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြပါတယ္။ သံုးစြဲဖို႔ မသင့္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြပါတယ္။ အရည္အေသြးမျပည့္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြပါတယ္။ ဒီပစၥည္းေတြကို ျပည္ သူေတြက ရတဲ့ေနရာက ဝယ္ယူၿပီးေတာ့ မွီခိုသံုးစြဲေန ရတဲ့အခါ သူတို႔အတြက္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး အစစ နစ္နာမႈေတြရွိတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီလိုကုန္စည္ေတြ စီးဆင္းမႈနဲ႔အတူ အေရးႀကီးတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ၊ လက္နက္လိုပစၥည္းေတြလည္း ပါေနတာပဲ၊ ဒါကလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္လူငယ္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ ေျမာက္ျမားစြာ ပမာဏႀကီးမားတဲ့ ကုန္စည္ေတြ စီးဆင္းေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ေစ်းကြက္၊ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းမွာ စီမံႏိုင္စြမ္းအား မရွိတာက တစ္ပိုင္း၊ ႀကီးမားတဲ့ ပမာဏေတြ၊ ထုထည္ေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ မွီေအာင္ထုတ္လုပ္ဖို႔က သူတို႔အတြက္ အခက္အခဲ ရွိတယ္၊ ေစ်းကြက္ေတြေပ်ာက္ေန တယ္။ ေစ်းကြက္ေပ်ာက္ ေနတဲ့အခါ သူတုိ႔မွာ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြ က်ဆင္းတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ႀကီးမားတဲ့ အဟန္႔အတားျဖစ္လာပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ တရားမဝင္ကားေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ဝင္ေနပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ပ်က္တဲ့ ကိစၥဟာ ႏိုင္ငံမွာ အခုမွ စျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးငါး ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက စၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာတဲ့ ျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာ ျပန္စဥ္း စားၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘယ္ေလာက္အထိ ဆံုးရံႈးနစ္နာေနတယ္ဆိုတာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးျပည္သူေတြ အားလံုးလည္း သိတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း အားလံုးလည္းသိတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အားလံုးသိတယ္။ သိသိႀကီးနဲ႔ ဒီလုိပဲ လက္ေလွ်ာ့ေနမယ္ဆိုရင္ တာဝန္မေက်ရာေရာက္မယ္။ ျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို နည္းလမ္း အမွန္ကိုရွာၿပီး ေက်ာ္လႊားမွသာ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြက တာဝန္ေက် ရာ ေရာက္မယ္။ ဒီခံယူခ်က္ေၾကာင့္ တရားမဝင္ကုန္စည္ ေတြတားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရာ သႏိၷ႒ာန္ ခ်ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က အခုဖြင့္ထားတဲ့စခန္းေတြက အရင္ဖြင့္ခဲ့တဲ့ စခန္းေတြကို ယာယီခဏျပန္ၿပီးေတာ့ တည္ထားတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြ လံုးဝမလုပ္ ေသးပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေပါင္း စပ္ၿပီးေတာ့မွ ဒီဌာနေတြကို ဘယ္ေနရာေတြမွာ အခ်က္အခ်ာက်က် ဖြင့္မယ္ဆိုတာဟာ တကယ့္စီမံခ်က္ႀကီး ၿပီးတဲ့အခါက်ရင္ အတည္ျဖစ္မွာပါ။ အခုဟာကေတာ့ ယာယီထားၿပီးေတာ့ ေလ့လာစံုစမ္းမႈ လုပ္ေနတဲ့အဆင့္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးမႈေတာ့ လံုးဝမလုပ္ေသးပါဘူး။ စစ္ေဆးမႈ လုပ္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ေနၿပီးေတာ့ ဝိုင္းၿပီးေျပာ ေနတဲ့ အခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြ ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ေပါင္းစပ္လုပ္လိုက္ရင္ တစ္အခ်က္က ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစတယ္၊ ရပ္တန္႔ေစတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္၊ ႏွစ္အခ်က္ကေတာ့ ပုပ္သိုးပ်က္စီးလြယ္တဲ့ပစၥည္းေတြကို စစ္ေဆးမယ္ဆိုရင္ တင္ပို႔ေရာင္းဝယ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဆံုးရံႈးတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္၊ ဒါအဓိကအခ်က္ေပါ့။ အဲဒီ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို ျပန္စဥ္းစားရင္ အရင္တုန္းက စစ္ေဆးတဲ့ စစ္ေဆးနည္းလမ္းက ဂိတ္ေပါက္တစ္ခုတည္း ရွိတယ္။ ကားတစ္စီးျဖတ္သန္းသြားတယ္။ အခုဆိုရင္ ဂိတ္ေပါက္ငါးခုလည္း ထားရင္ထားမယ္။ ဆယ္ခုလည္း ထားရင္ထားမယ္၊ တစ္ႀကိမ္တည္းမွာ ကားဆယ္စီးျဖတ္သန္းသြားခြင့္ျပဳမယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီကားဆယ္စီးလံုးကို စစ္ေဆးခ်င္မွ စစ္ေဆးမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီမံထားတဲ့ အစီအမံအရ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေပးႏိုင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေနရာတိုင္းမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစနစ္နဲ႔ထားမယ္။ သူတို႔ေတြက ေပးလာတဲ့ သတင္းအရ ခိုင္မာမႈေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးသင့္တဲ့ကား ဆိုရင္ေတာ့ ေျမလွန္ စစ္မွာပဲ၊ ျပတ္ျပတ္သားသားကို စစ္မွာ၊ စစ္ေဆးစရာမလိုတဲ့ ကားဆိုရင္လည္း စီးဆင္းမႈကို လံုးဝမထိခိုက္ေစဘဲနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပဲ စီးဆင္းခြင့္ေပးမယ္။ ထုိ႔အတူ လံုးဝ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးၿပီးေတာ့ စီးဆင္းမႈေပးတဲ့ ကားေတြမွာလည္း မလိုလားအပ္တဲ့ ကုန္စည္ေတြ ပါသြားႏိုင္တာေၾကာင့္ လိုအပ္ရင္ လည္း ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးတဲ့ နည္းလမ္းကို လည္းသံုးပါမယ္။ လႊတ္လိုက္တဲ့ကားေတြမွာ တစ္စီး တေလပဲျဖစ္ျဖစ္ လုိက္ၿပီးေတာ့ ေရွာင္ တခင္ စစ္တာေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈဟာ လံုးဝရပ္တန္႔စရာ မရွိပါဘူး။ အရင္တုန္းက လူနည္းနည္းနဲ႔ စစ္ေဆးတာကို လူအေယာက္ တစ္ရာနဲ႔ စစ္ေဆးရင္ စစ္ေဆးမယ္။ အရင္တုန္းက ဂိတ္ေပါက္တစ္ေပါက္ တည္းထားတာကိုလည္း ဂိတ္ေပါက္ ေလးငါးဆယ္ခု ထားသင့္ရင္ ထားၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို ဘာမွ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစပါဘူး။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ပုပ္သိုးပ်က္စီးႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ျပည္တြင္း ကေန ႏိုင္ငံျခားကို ပို႔တယ္။ ျပည္ပကေန ႏိုင္ငံတြင္းကို ဝင္တယ္။ ႏိုင္ငံတြင္း ကေန ျပည္ပပို႔တာက ပိုမ်ားတယ္။ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ သစ္သီး ဝလံေတြ၊ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုးဝမစစ္ဘူး၊ ဘယ္မွာ စစ္မလဲဆိုရင္ သူတို႔စၿပီး ကုန္တင္တဲ့ေနရာမွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး စစ္မယ္။ ၿပီးရင္ ကုန္ခ်တဲ့ေနရာမွာ တတ္ႏိုင္သေလာက္စစ္မယ္။ စီးဆင္းတဲ့ ဂိတ္ေတြမွာေတာ့ မစစ္ဘူး။ ဒါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူလလ်ာထားခ်က္ပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကုန္ခ်တဲ့အခါမွာ စစ္မယ္၊ ကုန္တင္တဲ့အခါ လည္းစစ္မယ္။ ဒီႏွစ္ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖိဖိစီးစီးလုပ္ မယ္ဆိုရင္ ဒီလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔၊ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ပစၥည္းေတြ၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး လာပါတယ္လို႔ ေျပာေနတဲ့ကိစၥဟာ လံုးဝေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး။ တစ္နည္းအားျဖင့့္ ဒီလိုစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာလည္း စစ္ေဆး ခံရတဲ့သူနဲ႔ စစ္ေဆးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ CCTV ျမင္ကြင္းေအာက္မွာပဲ စစ္ေဆးမယ္။ CCTV ကင္မရာေတြ တပ္ထားမယ္။ အဲဒီမွာ မီဒီယာေတြ၊ သတင္းသမားေတြ ကိုလည္း သူတို႔ စိတ္တိုင္းက် ေနရာယူခြင့္ေပးမယ္။
စစ္ေဆးတဲ့ စစ္ေဆးခ်က္ေတြအားလံုးအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ထားမယ္။ စစ္ေဆးၿပီးတဲ့ကားေတြကို ကား နံပါတ္နဲ႔ ဘယ္ကား၊ ဘယ္အခ်ိန္က စစ္ေဆးၿပီးသြားတယ္ ဆိုတာလည္း ေန႔စဥ္ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မွာတင္မယ္။ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ကားေတြဆိုရင္လည္း ျပည္သူ ေတြအားလံုး သိေအာင္ ဖမ္းဆီးရမိတာ အားလံုးလႊင့္မယ္။ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူေတြ ႀကီးထြား လာမွာေပါ့ဆိုတဲ့ ကိစၥကအႀကီးမား ဆံုးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူေတြ မျဖစ္ေအာင္ ဒီမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဌာနအသီးသီးက ဝန္ထမ္းအားလံုးကို ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ပစၥည္းရဲ႕ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သူတို႔ကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးမွာပါ။ ဒီလိုေပးတယ္ဆိုရင္ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ေငြပမာဏဟာ အားလံုးစဥ္းစားရင္သိပါတယ္။ တန္ဖိုးမွာ ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီရွိေနပါတယ္။ အဲဒီတာ့ ဒီေလာက္ရွိတဲ့ ပမာဏအတိုင္းသာ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရမယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးကေန အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးက ေနၿပီးေတာ့ အခုလိုဆုခ်ီးျမႇင့္ တာကို ခံစားရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူမွ လာဘ္စားမွာမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ကုန္ သည္ကမွ လည္း ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ လာဘ္ေပးႏိုင္တဲ့အေျခအေန ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီဘက္က စဥ္းစားထားတာ ကေတာ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကင္းရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သတင္းမီဒီယာေတြ အျပည့္အဝ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ သတင္းေရးဖို႔ အတြက္ ေပးထားမယ္။ CCTV ကင္မရာေတြထားမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ကားေတြကေန တန္ဖိုး ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆုခ်ီးျမႇင့္္ဖို႔အတြက္ ေပးမယ္ဆိုရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥက အလုိလိုေနရင္း တစ္စတစ္စနဲ႔ ပေပ်ာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔တင္ျပတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ သံုးခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္းနဲ႔ ေက်ာ္လႊားသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာလည္း X-Ray စက္ေတြလည္း ထည့္မယ္။ Portable Mobile X-Ray ေတြလည္း သံုးမယ္။ အျခားအျခားေသာ ေခတ္မီပစၥည္းေတြလည္း တတ္ႏိုင္သမွ် သံုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ အခု လက္ရွိ တင္ျပေတာင္း ဆိုေနတဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက်နဲ႔ စီမံ ခန္႔ခြဲသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ပူစရာမရွိပါဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
အလုပ္စဖို႔ကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီတစ္လကေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးအေနနဲ႔ ထားပါဦးမယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တစ္လၿပီးတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အခ်ိန္ျပည့္၊ ရာႏႈန္းျပည့္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္မွာပါ။ တစ္ခုေျပာစရာရွိတာက ဘာလဲဆိုေတာ့ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြပါ။ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြရဲ႕ စိုးရိမ္မႈကလည္း အမ်ားႀကီးပမာဏမ်ားပါတယ္။ အဲဒီ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းကို ဒီစီးဆင္းမႈနဲ႔ ေပါင္းလုပ္ လိုက္မယ္ဆိုရင္လည္း လုပ္ငန္း ပမာဏ ႀကီးမားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြကို တားဆီးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ သီးသန္႔စီမံခ်က္တစ္ခုနဲ႔ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ထပ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခုဒါနဲ႔ပတ္သက္ရင္ သတင္းေတြလည္း ေရးၾက ပါတယ္။ ပိတ္ဆို႔လို႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြ လာဘ္စား မွာေပါ့ စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကတာရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔က ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းဆိုတဲ့ စကားလံုးအျပင္ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေအာင္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းလဲေပး ပါမယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္းဆိုတာကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ တာဝန္ရွိတဲ့ သူေတြအျဖစ္နဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တာကို အစိုးရဝန္ထမ္း လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုး ေပါင္းလိုက္ တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရျဖစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ဝန္ထမ္းလို႔လည္း ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလက္ရွိ ဝန္ထမ္းေတြကို သူတို႔ရဲ႕ Mind-set ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝအေနအထားေတြကို အားလံုးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ တကယ့္ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ အရင္တုန္းက ရွိခဲ့တဲ့ အေျပာအဆိုေတြ၊ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ေတာ့ လက္ရွိဒီက ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းေတြ၊ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ ဒီအေျပာ အဆိုဒဏ္ကို ခံေနၾကရဦးမွာပါပဲ။ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အပိုင္းက လည္း ဒီဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ဘဝ၊ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္၊ ခံယူခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ခ်က္ခ်င္း မေျပာင္းႏိုင္ ေသးဘူး။ တစ္စစနဲ႔ေတာ့ အင္နဲ႔အားနဲ႔ေျပာင္းမွာပါ။ အဲဒီ အခါက်ရင္ ကာလအတုိင္းအတာတစ္ခု၊ သိပ္ရွည္ၾကာတဲ့ ကာလေတာ့ ျဖစ္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ကာလတိုအတြင္း ဒီလိုအတိုင္းအတာ အတြင္းမွာေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြဟာ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြ ျဖစ္ လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေကာင္းျဖစ္လာေအာင္လို႔ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ တည့္မတ္ထိန္း ေက်ာင္းၿပီး ဦးတည္ေခၚေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးစိုးညြန္႔လြင္
(ရွမ္းျပည္နယ္ စီမံ/စီးပြားဝန္ႀကီး)
အစည္းအေဝးမွာ အဓိကေဆြးေႏြးတာကေတာ့ ေရပူဂိတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိက ေဆြးေႏြးတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရပူဂိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုေရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကိုေရာ အႀကံျပဳစာတို႔၊ တိုင္ၾကားစာတို႔ အမ်ားႀကီးပုိ႔ပါတယ္။
ဘယ္သူေတြပို႔လဲဆိုေတာ့ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းနဲ႔ ကုန္စည္ဒိုင္တို႔က ပို႔ပါတယ္။ သူတို႔စိုးရိမ္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ မျဖစ္ေစဖို႔၊ ပုပ္သိုးႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ပ်က္စီးသြားႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈပိုမိုျမင့္တက္လာမႈဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြ ဒီအခ်က္(၃)ခ်က္ကို အဓိကထား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၿပီး တိုင္ၾကားတဲ့ သေဘာျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ပို႔တာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကိုလည္း စာေတြေရာက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးလည္း ႀကိဳသိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္တဲ့ အရာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားေပးမယ္။
(၁)အခ်က္အေနနဲ႔ နည္းပညာေတြ သုံးပါမယ္။ တခ်ဳိ႕ကားေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္ခ်င္မွ စစ္မွာေပါ့။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းက ဒီႏွစ္မွာ ကုန္စည္ကားခက သုံးဆေလာက္ရတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါ တယ္။ ပို႕ကုန္ပဲပ႔ိုၿပီး အျပန္ကို အလြတ္ျပန္ဆင္းတယ္။ ကားေတြ က တစ္စီးကေနႏွစ္စီး၊ ႏွစ္စီးကေန သုံးစီးတက္သြားတာေပါ့။ ကားသမားေတြရဲ႕ စည္းကမ္းမဲ့မႈပါတယ္။ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးအရ ယာဥ္ထိန္းအင္အား နည္းတာ လည္း ပါတာေပါ့။အဲဒီ လိုမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီမံမယ္၊ ႀကီးၾကပ္မယ္။
(၂)အခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နည္းပညာသုံးမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္သင့္တဲ့ ကားေတြပဲစစ္မယ္။ ပုပ္သိုး ႏုိင္တဲ့ပစၥည္းေတြကိုေတာ့ စစ္ခ်င္မွစစ္မယ္။ ဝန္ႀကီးေျပာသြားတဲ့အတုိင္း(Portable X-ray) စက္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ကုန္စည္စီးဆင္းတဲ့အေပါက္ေတြက လည္းမ်ားေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စိစစ္ရခက္တယ္။ နယ္ေျမလုံၿခံဳမႈ ကလည္း တစ္ပုိင္းျဖစ္တာေပါ့။ ဒါေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္လည္း နစ္နာတယ္။
စားေသာက္ကုန္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ FDA နဲ႔ မညီ တာေတြရွိတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးေဆး၊ ပိုးသတ္ေဆးအတုေတြ အဲဒီဟာေတြထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီတိုင္းထား မလား၊ စနစ္တက်လုပ္မလား ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားရမယ္။ အရင္တုန္းကလည္း လုပ္ခဲ့တာပဲ။ စနစ္တက် မလုပ္ခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ဒီအေနအထားေတြကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့တာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ရေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နည္းပညာအသစ္ေတြ သုံးမယ္။ ဝန္ႀကီး ေျပာတဲ့အတိုင္းျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆင္ေျပေအာင္ေျဖရွင္းသြားမယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုတာကလည္း မူဝါဒသတ္မွတ္မႈ၊ အေရးယူမႈအေပၚမွာမူတည္တာပါ။ လာဘ္မစားေအာင္ လုပ္ေပးထားတာေတာင္ လာဘ္စားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူရမွာေပါ့။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူသြားမွာပါ။
ရွမ္းအေရွ႕မွာဆိုရင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ရယ္၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေတြရယ္ အဖြဲ႕စုံစနစ္တက် ႀကီးၾကပ္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီတစ္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလေတြမွာဆိုရင္ ခါတိုင္းႏွစ္ေတြထက္စာရင္ ကုန္သြယ္မႈဝင္ေငြဟာ ၂ ဒသမ ၁၇ သန္း၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ ဆိုရင္ ၂ ဒသမ ၆၅၄ သန္း၊ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွမ္းေျမာက္နဲ႔ အေပါက္ခ်င္းမတူဘူး။ ဒီဘက္က ကုန္သြယ္မႈ အျမင့္ဆုံး၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ၇၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိတယ္။ မူဆယ္အေပါက္က က်ဳိင္းတုံက မိုင္းလား လမ္း အဲဒီလမ္းမွာ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္က စစ္ေရးတင္းမာမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးပိတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီလို ပိတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ အဲဒီလမ္းကမသြားဘဲ က်ိဳင္းတုံ-မိုင္းခတ္-မိုင္းယန္း-မိုင္းလား ဆိုၿပီးေတာ့ အထူးေဒသ (၂/၄) ထဲဝင္သြားတာေပါ့။ အဲဒီကိုဝင္ေတာ့ ကုန္ေရာင္း ကုန္သြယ္မႈေတြအခြန္မရတဲ့အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔စာရင္း ဇယားျပန္စစ္ေဆးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကို တင္ျပထားပါတယ္။ ေနာက္ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္ထဲက မိုင္းယုလမ္း မိုင္းယုတံတားရွိတယ္။ အဲဒီ မိုင္းယုတံတားကုိ စစ္ေရးအရ တံတားေပၚမျဖတ္ရဘူးဆိုေပမယ့္ တံတားရဲ႕ေအာက္မွာ ေဖာင္ဆိပ္ေတြရွိေနတယ္။ ကူးတုိ႔ဆိပ္ေတြရွိေနေတာ့ အဲဒါနဲ႔ပဲတစ္ဖက္ကိုကူးတယ္။ ကားေတြကအစ တင္သြင္းတယ္။ ဆန္စပါး၊ ငွက္ေပ်ာကား အဲဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ စနစ္တက် စစ္ေဆးသြားပါမယ္။
ဦးဝဏၰေက်ာ္
(မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ စီမံဘ႑ာႏွင့္ လဝကဝန္ႀကီး)
အဓိကကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မြန္ျပည္နယ္မွာ မရမ္းေခ်ာင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုကေန ေဆာင္ရြက္တဲ့ တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုတဲ့ စီမံခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မြန္ျပည္နယ္အေနနဲ႔ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားတဲ့ ေနရာမွာ မရမ္းေခ်ာင္ဂိတ္ဆိုတာကေတာ့ ကားလမ္းတစ္ခုတည္း စစ္ေဆးတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မြန္ျပည္နယ္ရဲ႕အေနအထား ကေတာ့ ေရလမ္းေရာ၊ ရထားလမ္းေရာ ထပ္မံၿပီးေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လိုအပ္တာပါ။ အဲဒီအပိုင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နယ္စပ္ထြက္ေပါက္ ရွိေနတာပါ။ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ ဝင္လာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အခြန္ဘ႑ာေတြ ဆံုးရံႈးတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ ျပည္တြင္းကို ေရာက္တယ္။ ေနာက္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ထိခိုက္မႈရွိတယ္။ ဒီအေပၚေတြမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္၊ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျမျပင္အေနအထားကေတာ့ မရမ္းေခ်ာင္ဂိတ္ၿပီးရင္ စစ္ေတာင္းတံတားမုပလႅင္ရွိပါတယ္။ သိမ္ဇရပ္ စစ္ေတာင္းတံတားဆိုတာရွိပါတယ္။ ဒီလိုအစဥ္ လိုက္ရွိပါတယ္။ သိမ္ဇရပ္ဘူတာကေတာ့ စစ္ေတာင္းတံတား မုပလႅင္နဲ႔ သိမ္ဇရပ္ စစ္ေတာင္းတံတားၾကားမွာ ရွိပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ သိမ္ဇရပ္ဘူတာမွာ ပူးေပါင္းအင္အားနဲ႔ စစ္ေဆးမယ္ဆိုရင္ ရထားလမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါလိမ့္မယ္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ အမ်ားဆံုးတင္သြင္းတဲ့ ပစၥည္းက အားလံုးသိၾကတဲ့အတုိင္း ထိုင္းႏိုင္ငံကေနလာတဲ့ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အကုန္ဝင္ေရာက္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ထင္
(ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန)
ဒါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေကာက္ခြန္ရဲ႕အဓိကတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးတုိ႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈနဲ႔ စီမံခ်က္ေတြေရးဆြဲၿပီးမွ တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ တင္ျပတဲ့အေပၚမွာလည္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပၿပီးေတာ့ တရားမဝင္ကုန္စည္ေတြကုိ ဘယ္လုိ တားဆီးမလဲဆုိတဲ့ အစီအမံေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း ေမးခြန္းေတြေမးထားတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးပါ ေျဖဆုိထား တာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔လည္း ဒါကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးသြားဖုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရပူနဲ႔ မရမ္းေခ်ာင္စခန္းေတြကုိ ဖြင့္လွစ္သြားဖုိ႔အတြက္ စတင္ျပင္ဆင္မႈေတြေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။ အားလုံးကုိ စစ္ေဆးမႈေတြ မလုပ္ေသးပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လက္ရွိမွာ ျပည္သူလူထုေတြကလည္း သတင္းေပးလာတာရွိရင္ သတင္းအရ တားဆီးဖမ္းဆီးထားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္သြားဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ရွိမွာေတာ့ ျပည္သူလူထုဆီက တင္ျပလာတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးေတာ့မွ မွားယြင္းပိတ္ဆုိ႔မႈေတြမျဖစ္ေအာင္၊ ၿပီးေတာ့ သာမန္ခရီးသြား ဘုရားဖူးျပည္သူလူထု ေတြလည္း အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာစီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သလုိ အဂတိလုိက္စားမႈမရွိေအာင္ မီဒီယာေတြရဲ႕ အထိန္းအကြပ္ရယ္၊ CCTV တပ္ဆင္ထားတာေတြလည္း ရွိပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး မွားယြင္းမႈရွိရင္၊ မသမာမႈေတြရွိရင္ တုိင္ၾကားႏုိင္ေအာင္ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကအစ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိေဆာင္ရြက္တဲ့အပုိင္းမွာေတာ့ ဌာနဆုိင္ရာေတြ၊ ျပည္သူလူထုေရာ အကုန္လုံးဝုိင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ကုန္စည္ ဝင္/ထြက္မႈအားလုံး မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဌာနဆုိင္ရာ တစ္ခုနဲ႔မရသလုိ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားကပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔လည္း တရားမဝင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို လက္မခံဖုိ႔လုိသလုိ မိမိကုိယ္တုိင္အေနနဲ႔လည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့မွ ဌာနဆုိင္ရာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ကုန္စည္ဝင္/ထြက္မႈ စာရင္းဇယားေတြကအစ မွန္ကန္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခြန္ေတြလည္း ပုိမုိရလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းဇယား မွန္ကန္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီမံကိန္းေတြမွာ မွန္ကန္တဲ့တြက္ခ်က္မႈ၊ မွန္ကန္တဲ့စီမံ ကိန္းေတြ ျဖစ္လာၿပီးမွ ဆက္လက္ၿပီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အခုဆုိရင္ တရားမဝင္ကုန္စည္ေတြကုိ လမ္းကေန တားဆီးတာ၊ ဖမ္းဆီးတာ ေဆာင္ရြက္သလုိ တရားမဝင္တဲ့ ကုန္စည္ေတြ ေရာင္းဝယ္ေနတဲ့အပုိင္းေတြကုိလည္း ပညာေပးမႈအပုိင္းေတြနဲ႕ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ဘ႑ာ ျပည့္ျပည့္ဝဝရဖုိ႔ရယ္၊ မွန္ကန္တဲ့ ပစၥည္းေတြဝင္လာဖုိ႔ရယ္၊ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္း အရည္အေသြးရွိတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ပစၥည္းေတြအသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔၊ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေကာက္ခြန္တစ္ခုတည္း ေဆာင္ရြက္လို႔မရသလုိ ျပည္သူလူထုအားလုံး၊ ေတြ႕တဲ့၊ ျမင္တဲ့လူေတြအားလုံးက ဝုိင္းဝန္းပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ သတင္းေပးျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္တဲ့ကုန္စည္ေတြ၊ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြဝင္ေရာက္ေနတာကုိ အျမန္ဆုံး ထိထိေရာက္ေရာက္တားဆီးလာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ က႑အရပ္ရပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအေနျဖင့္ မိမိတို႔ တတ္စြမ္းသည့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖင့္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုတ္ျမစ္ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ၾကႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ။ ။
January 27 at 7:55am •
MOI Webportal Myanmar

Copyright © Myanmar Customs 2010| All Rights Reserved
Original design by Customs Web Developer Group (CWDG) | Adapted by MCDICT | Powered by System Admin (eCustom) W3C XHTML 1.0